امروز، سه شنبه 5 / 11 / 95

این آزمونها جهت جمع بندی دروس برای بعد از عید طراحی شده و هنرجویانی که به هر دلیل نتوانسته اند از کلاسها و برنامه ریزی سیم آخر استفاده کنند کافیست از این به بعد به صورت آنلاین برنامه های آموزشگاه را پیگیری نمایند.
شما مي‌توانيد در آزمون‌هاي زير شرکت نماييد. لطفاً يکي را انتخاب کنيد: